آدامس Five Kuhle Beeren CelsiusGum 5 Spearmint Rain-1


۹,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

آدامس ۵ سلسیوس

نام این آدامس رابطه مستقیمی با شعار این کمپانی دارد. Simulate your senses حواس خود را تحریک کن.(اشاره به پنج حس انسان) کسانی که از این آدامس استفاده کرده اند، می دانند که یکی از بهترین برندهای موجود در حوزه آدامس، آدامس ۵ است.