Heinz Tomato Ketchup 500 ml
Heinz Tomato Ketchup 500 ml
Heinz Tomato Ketchup 500 ml
Heinz Tomato Ketchup 500 ml

سس Heinz کچاپ 910 گرمیHeinz Tomato Ketchup 570g-1


قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان

سس 910 گرمی گوجه فرنگی هاینز

سس کچاپ هاینز را می‌توانید با انواع ساندویچ، برگر و غذا امتحان کنید.

شماره پروانه بهداشت :

1235130314126205