آرد سوخاری American Garden ساده
آرد سوخاری American Garden ساده
آرد سوخاری American Garden ساده
آرد سوخاری American Garden ساده

آرد سوخاری American Garden سادهAmerican Garden Plain Bread Crumbs


آرد سوخاری آمریکن گاردن ساده

این محصول مناسب برای سوخاری کردن انواع پیش غذا و غذای اصلی است و قابل استفاده بصورت پاشیدن روی پاستا و سیب زمینی سرخ کرده می باشد.