چای سفید Fun Time
چای سفید Fun Time
چای سفید Fun Time
چای سفید Fun Time

چای سفید Fun TimeWhite Tea Fun Time


قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان

چای سفید فان تایم

دست چینی از بهترین برگ های جوان مزارع مرتفع فوجین چین، که برگ ها را با ظرافت خاصی انتخاب نموده و به روشی برگرفته از چین باستان خشک می کنند در گذشته این چای به دلیل کمیاب بودنش فقط در اختیار پادشاهان چینی بوده و امروزه به کمک تکنولوژی توانسته اند محصول بیشتری از این جای به دست آورند.

.شماره پروانه بهداشت :

23/12264