چای سبز طبیعی Fun Time
چای سبز طبیعی Fun Time
چای سبز طبیعی Fun Time
چای سبز طبیعی Fun Time

چای سبز طبیعی Fun TimeNatural Green Tea Fun Time


۳۷,۵۰۰ تومان

چای سبز طبیعی فان تایم

این چای انتخاب شده از بهترین مزارع چای منطقه فوجین چین که در نوع خود قطعا بی نظیر است. دارای طعم، رنگ و عطری دل پذیر می باشد که با نوشیدن، آن را احساس خواهید کرد.

شماره پروانه بهداشت :

23/12267