چای سبز طبیعی Fun Time
چای سبز طبیعی Fun Time
چای سبز طبیعی Fun Time
چای سبز طبیعی Fun Time

چای سبز طبیعی Fun TimeNatural Green Tea Fun Time


قیمت : 38000 تومان
تخفیف : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت نهایی برای شما : ۳۰,۰۰۰ تومان

چای سبز طبیعی فان تایم

این چای انتخاب شده از بهترین مزارع چای منطقه فوجین چین که در نوع خود قطعا بی نظیر است. دارای طعم، رنگ و عطری دل پذیر می باشد که با نوشیدن، آن را احساس خواهید کرد.

شماره پروانه بهداشت :

23/12267