پنیر دودی Frico
پنیر دودی Frico
پنیر دودی Frico
پنیر دودی Frico

پنیر دودی FricoFrico Beech Wood Smoked Processed Cheese


قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان

پنیر پروسس دودی فریکو

با طعم خوشمزه و به یاد ماندنی دودی