آدامس Frozen
آدامس Frozen
آدامس Frozen
آدامس Frozen

آدامس FrozenFrozen Gum


قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان

آدامس فروزن 

طعم های متفاوت آدامس فروزن خاص و بی نظیر است و نظر هر فردی را نسبت بخود جلب میکند.