جو دو سر سفید Quaker
جو دو سر سفید Quaker
جو دو سر سفید Quaker
جو دو سر سفید Quaker

جو دو سر سفید QuakerQuaker White Oats


جو سفید دو سر آماده کواکر

جو دوسر کواکر مانند فرنی یا به عنوان یک ماده اولیه غذایی سالم در بسیاری از غذاها استفاده میشود.