سیروپ Teisseire کرم ایرلندی
سیروپ Teisseire کرم ایرلندی
سیروپ Teisseire کرم ایرلندی
سیروپ Teisseire کرم ایرلندی

سیروپ کرم ایرلندی TeisseireTeisseire Irish Cream syrup Special Barista


سیروپ تیزر کرم ایرلندی

این محصول دارای غلظت بالا ، مواد اولیه طبیعی و بدون مواد نگهدارنده است.