سیروپ Hershey’s با طعم کارامل
سیروپ Hershey’s با طعم کارامل
سیروپ Hershey’s با طعم کارامل
سیروپ Hershey’s با طعم کارامل
سیروپ هرشیز با طعم کارامل

سیروپی مناسب برای انواع دسر است.شرکت هرشی تولید کننده ای برجسته در شمال آمریکا در زمینه شکلات های با کیفیت و شیرینی های بدون شکلات و محصولات مرتبط با شکلات است.