عرق کاسنی ارگانیک
عرق کاسنی ارگانیک
عرق کاسنی ارگانیک
عرق کاسنی ارگانیک

عرق کاسنی ارگانیک

این محصول کاملا ارگانیک و طبیعی است و فاقد مواد نگهدارنده می باشد.

خواص عرق کاسنی:

1-عرق کاسنی خنک است و گرمای کبد را رفع می کند

2-عرق کاسنی مسکن عطش و حرارت درونی است

3-عرق کاسنی انسان را از ابتلا به قولنج نگه می دارد