برنج عنبر بو معطر ممتاز درجه 1
برنج عنبر بو معطر ممتاز درجه 1
برنج عنبر بو معطر ممتاز درجه 1
برنج عنبر بو معطر ممتاز درجه 1

برنج عنبر بو اعلاء

این برنج دارای طعم خاص و بوی دل انگیزی است.