سیروپ Hershey's با طعم شکلات
سیروپ Hershey's با طعم شکلات
سیروپ Hershey's با طعم شکلات
سیروپ Hershey's با طعم شکلات

سیروپ هرشیز با طعم شکلات

سیروپی مناسب برای انواع دسر است.شرکت هرشیز تولید کننده ای برجسته در شمال آمریکا در زمینه شکلات های با کیفیت و شیرینی های بدون شکلات و محصولات مرتبط با شکلات است.