بیسکوئیت مینی لیبنیز سبوس دار

ترد و کوچک.بیسکویت مینی حاوی غلات سبوس دار، غنی از فیبر با طعم و مزه قوی