وافل مینی بالزن

ویفر رولی مینی ترد با  لایه ای از شکلات غنی شده با  بهترین شیر اروپا