پودر ژله زرد آلو Farmand
پودر ژله زرد آلو Farmand
پودر ژله زرد آلو Farmand
پودر ژله زرد آلو Farmand

پودر ژله زرد آلو FarmandApricot jelly powder Farmand


پودر ژله زرد آلو فرمند

در دمای۲۰ – ۲۵ درجه سانتی گراد و رطوبت ۶۰ درصد نگهداری شود.

ژله، آب میوه پخته شده در شکر حاوی ژلاتین است ،که باید آن را با آب سرد و گرم مخلوط و در یخچال منعقد کرد. به دلیل این که در این ماده از ژلاتین استفاده میشود ، گیاه خواران از خوردن آن پرهیز می کنند زیرا این ماده از کلاژن پوست و استخوان جانوران تهیه میشود.