پودر ژله هندوانه Farmand
پودر ژله هندوانه Farmand
پودر ژله هندوانه Farmand
پودر ژله هندوانه Farmand

پودر ژله هندوانه FarmandWatermelon jelly powder Farmand


پودر ژله هندوانه فرمند

در دمای۲۰ – ۲۵ درجه سانتی گراد و رطوبت ۶۰ درصد نگهداری شود.

ژله، آب میوه پخته شده در شکر حاوی ژلاتین است ،که باید آن را با آب سرد و گرم مخلوط و در یخچال منعقد کرد. به دلیل این که در این ماده از ژلاتین استفاده میشود ، گیاه خواران از خوردن آن پرهیز می کنند زیرا این ماده از کلاژن پوست و استخوان جانوران تهیه میشود.