پودر ژله تمشک Farmand
پودر ژله تمشک Farmand
پودر ژله تمشک Farmand
پودر ژله تمشک Farmand

پودر ژله تمشک FarmandRaspberry Jelly Powder Farmand


پودر ژله تمشک فرمند

در دمای۲۰ – ۲۵ درجه سانتی گراد و رطوبت ۶۰ درصد نگهداری شود.

ژله، آب میوه پخته شده در شکر حاوی ژلاتین است ،که باید آن را با آب سرد و گرم مخلوط و در یخچال منعقد کرد. به دلیل این که در این ماده از ژلاتین استفاده میشود ، گیاه خواران از خوردن آن پرهیز می کنند زیرا این ماده از کلاژن پوست و استخوان جانوران تهیه میشود.