پودر ژله توت فرنگی Farmand
پودر ژله توت فرنگی Farmand
پودر ژله توت فرنگی Farmand
پودر ژله توت فرنگی Farmand

پودر ژله توت فرنگی FarmandStrawberry jelly powder Farmand


پودر ژله توت فرنگی فرمند

در دمای۲۰ – ۲۵ درجه سانتی گراد و رطوبت ۶۰ درصد نگهداری شود.

ژله، آب میوه پخته شده در شکر حاوی ژلاتین است ،که باید آن را با آب سرد و گرم مخلوط و در یخچال منعقد کرد. به دلیل این که در این ماده از ژلاتین استفاده میشود ، گیاه خواران از خوردن آن پرهیز می کنند زیرا این ماده از کلاژن پوست و استخوان جانوران تهیه میشود.