پاپ کورن American Garden کره ایAmerican Garden Popcorn Butter


American Garden Popcorn Butter

پاپ کورن کره ای امریکن گرین

  • پاپ کورن نیمه آماده
  • محتوی سه بسته ۹۱ گرمی
  • مخصوص استفاده در مایکروویو