پودر طعم دهنده Santa Maria تند و ترشSanta Maria RUB Chipotle & Citrus


پودر طعم دهنده تند و ترش سانتاماریا

پودر طعم دهنده تند و ترش مناسب برای انواع غذاهای گوشتی و غذاهای دریایی است و محصول کشور سوئد می باشد.