سس پرگو ناندوز
سس پرگو ناندوز
سس پرگو ناندوز
سس پرگو ناندوز

سس پرگو ناندوز

سس فلفل پرگو مناسب برای غذاهای گوشتی و استیک است همچنین این سس فاقد هرگونه گلوتن و رنگ و طعم دهنده مصنوعی در ترکیبات خود بوده که از این رو باعث حفظ سلامتی مصرف کنندگان می شود همچنین سسی مناسب برای افراد گیاهخوار است.