سس فلفلی ملایم ناندوز
سس فلفلی ملایم ناندوز
سس فلفلی ملایم ناندوز
سس فلفلی ملایم ناندوز

سس فلفلی ملایم ناندوز

سس فلفل با طعم ملایم مناسب برای غذاهای گوشتی، دریایی و سبزیجات است.همچنین این سس فاقد هرگونه گلوتن و رنگ و طعم دهنده مصنوعی در ترکیبات خود بوده که از این رو باعث حفظ سلامتی مصرف کنندگان می شود همچنین سسی مناسب برای افراد گیاهخوار است.