بیسکوئیت کرمدار اتی نگرو

این بیسکوئیت شکلاتی با طعم کرم وانیل است.