پاپ کورن امریکن گاردن
پاپ کورن امریکن گاردن
پاپ کورن امریکن گاردن
پاپ کورن امریکن گاردن

پاپ کورن امریکن گاردن تند اسپایسی

  • پاپ کورن نیمه آماده
  • محتوی سه بسته ۹۱ گرمی
  • مخصوص استفاده در مایکروویو