سس کچاپ 1000 گرمی HeinzHeinz Tomato Ketchup 1000 g


سس گوجه فرنگی هاینز

سس کچاپ هاینز را می‌توانید با انواع ساندویچ، برگر و غذا امتحان کنید.