روغن زیتون باطعم رزماری
روغن زیتون باطعم رزماری
روغن زیتون باطعم رزماری
روغن زیتون باطعم رزماری

روغن زیتون قوطی KRISTALOlive oil cans KRISTAL


روغن زیتون قوطی کریستال

روغن زیتون کریستال ۱۰۰ % از زیتون طبیعی گرفته شده و تنها روغنی است که بدون پردازش بیشتر و در غالب طبیعی خودش تهیه میشود.روغن زیتون یک منبع غنی از آنتی اکسیدان است .حاوی سطح بالایی از اسید اولئیک که اسید چرب اصلی است.مصرف روغن زیتون باعث جلوگیری از بیماریهای قلبی و عروقی میشود و خاصیت ضد التهابی دارد.