سرکه انگور سفید با ترخون Rioja VINA‏
سرکه انگور سفید با ترخون Rioja VINA‏
سرکه انگور سفید با ترخون Rioja VINA‏
سرکه انگور سفید با ترخون Rioja VINA‏

سرکه انگور سفید با ترخون Rioja VINA‏White wine vinegar with tarragon Rioja VINA


سرکه انگور سفید با ترخون ریوجا وینا

سرکه انگور سفید و ترخون با استفاده از روش های سنتی تهیه و تولید می گردد. در این فرآورده با انتخاب بهترین نوع انگور، مرغوب ترین نوع سرکه تولید می گردد.