قهوه اسپرسو فوری Cellini
قهوه اسپرسو فوری Cellini
قهوه اسپرسو فوری Cellini
قهوه اسپرسو فوری Cellini

قهوه اسپرسو فوری CelliniInstant espresso coffee Cellini


قیمت : ۱۶۰,۰۰۰ تومان

قهوه اسپرسو فوری چلینی

این قهوه فوری انتخابی ایده آل برای دوستداران قهوه اسپرسو میباشد برای زمانی که دسترسی به قهوه ساز ندارند.