سس فرانسوی خامه ای KensKens Steak House Creamy French- Dressing


سس فرانسوی خامه ای کنز

این سس فاقد گلوتن بوده و می توانید آن را بر روی انواع سالاد  و غذاها بریزید.