سس ایتالیایی KensKen's Steak House Italian Dressing & Marinade


سس ایتالیایی کنز

این سس بدون گلوتن بوده و مناسب برای استفاده روی سالاد و آماده کردن گوشت و ماهی است.