کافی میکس ایرلندی Mokate 3×1Mokate 3 in 1 irish


پودر ایرلندی 3 در 1 ایرلندی

این کافی میکس دارای شکر است و طعم  قهوه ایرلندی دارد که در بسته های 18 گرمی بسته بندی شده است.