شکلات مینی بوینو KinderKinder Bueno Mini


شکلات مینی بوینو کیندر

این شکلات محتوی مغز شیری و فندق با روکش شکلات است.