شکلات افتر ایت 400 گرمی

شکلات 400 گرمی After eightAfter eight chocolate 400g


شکلات 400 گرمی افتر ایت

این شکلات عاری از تخم مرغ و گلوتن بوده و با مغز کرم نارگیل و نعناع ،مناسب برای پذیرایی است.