شکلات با مغز کشمش و فندق Ritter sportRitter sport mini Raisins & Hazelnuts


شکلات با مغز کشمش و فندق ریتر اسپرت

این شکلات کلاسیک با مغز کشمش و فندق و تهیه شده از بهترین مواد اولیه مناسب برای پذیرایی است.