شکلات میلکا مدل فندقی
شکلات میلکا مدل فندقی
شکلات میلکا مدل فندقی
شکلات میلکا مدل فندقی

شکلات فندقی MilkaMilka Hazelnut 100gr


قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان

شکلات فندقی میلکا

این شکلات محتوی کاکائو و فندق است.