کپسول قهوه نسپرسو کوزی
کپسول قهوه نسپرسو کوزی
کپسول قهوه نسپرسو کوزی
کپسول قهوه نسپرسو کوزی
کپسول قهوه نسپرسو کوزی
کپسول قهوه نسپرسو کوزی
کپسول قهوه نسپرسو کوزی
کپسول قهوه نسپرسو کوزی

کپسول قهوه نسپرسو کوزی

این قهوه از ترکیب عالی عربیکای شرق آفریقا و آمریکای جنوبی و مرکزی تهیه شده است.طعم اصلی این کپسول از قهوه عربیکای استفاده شده از خاستگاه‌ کاستاریکا است و عربیکای کشور کنیا نیز که بسیار متناسب است طعمی میوه‌ای به آن می‌دهد. این قهوه از درجه تلخی 4 برخوردار است و برای تهیه قهوه اسپرسو توصیه می‌شود.