کپسول قهوه نسپرسو ریسترتو
کپسول قهوه نسپرسو ریسترتو
کپسول قهوه نسپرسو ریسترتو
کپسول قهوه نسپرسو ریسترتو
کپسول قهوه نسپرسو ریسترتو
کپسول قهوه نسپرسو ریسترتو

کپسول قهوه نسپرسو ریسترتو

این قهوه ترکیبی از دانه قهوه عربیکای امریکای لاتین و عربیکای شرق آفریقا است که رنگ و بوی قهوه ربوستا را تداعی میکند همچنین یک قهوه قوی و متفاوت و با رایحه ای میوه ای و درجه تلخی 10 است که آن را مناسب برای اسپرسو میکند.