شکلات اسنیکرز مینی پاکتی
شکلات اسنیکرز مینی پاکتی
شکلات اسنیکرز مینی پاکتی
شکلات اسنیکرز مینی پاکتی

شکلات مینی پاکتی SnickersSnickers Chocolate Bar Mini


شکلات مینی پاکتی اسنیکرز

مناسب برای صبحانه و عصرانه شما و همچنین در دستور ساخت بستنی و دسر میتوان استفاده نمود.