شکلات کادویی گالکسی مدل جواهر
شکلات کادویی گالکسی مدل جواهر
شکلات کادویی گالکسی مدل جواهر
شکلات کادویی گالکسی مدل جواهر

شکلات جواهر گلکسی

شکلات کادویی گالکسی مدل جواهر حاوی شکلات شیری ، بیسکویتی ، فندوقی و کارامل است.

این محصول می تواند مناسب برای کادو به عزیزنتان باشد.