چوب شور سبزیجات تورکُ
چوب شور سبزیجات تورکُ
چوب شور سبزیجات تورکُ
چوب شور سبزیجات تورکُ

چوب شور Torku اسپایسیtorku keraker vegetables


چوب شور تورکو با طعم اسپایسی

چوب شورها جزو بیسکویت ها هستند. نمک فراوان آنها می تواند باعث بالا رفتن فشار خون بشود. به همین دلیل به افرادی که فشار خون بالا یا ناراحتی های قلبی دارند، توصیه می شود از خوردن چوب شورها پرهیز کنند.