Trident Passionberry Twist
Trident Passionberry Twist
Trident Passionberry Twist
Trident Passionberry Twist
آدامس پشن فروت و تمشک تریدنت
  
جویدن ادامس های تریدنت بعد از غذا به دلیل وجود زایلیتول در آن کمک بسیار زیادی به حفظ سلامت دندان های شما می کند و رسوب دندان‌ها را از بین می‌برد.