بیسکویت قوطی فلزی جاکوبسن طرح کپنهاگ
بیسکویت قوطی فلزی جاکوبسن طرح کپنهاگ
بیسکویت قوطی فلزی جاکوبسن طرح کپنهاگ
بیسکویت قوطی فلزی جاکوبسن طرح کپنهاگ

بیسکویت قوطی فلزی جاکوبسن طرح کپنهاگ

این بیسکویت ها که در جعبه فلزی قابل بازیافت بسته بندی شده اند، و به دلیل طراحی خاص ضد عبور هوا در جعبه برای طولانی مدت تازه و ترد باقی خواهند ماند.همچنین این بیسسکویت برای پذیرایی مناسب است.