بیسکویت قوطی فلزی جاکوبسن طرح خرسی
بیسکویت قوطی فلزی جاکوبسن طرح خرسی
بیسکویت قوطی فلزی جاکوبسن طرح خرسی
بیسکویت قوطی فلزی جاکوبسن طرح خرسی

بیسکویت قوطی فلزی جاکوبسن طرح خرسی

این بیسکویت ها که در جعبه فلزی قابل بازیافت بسته بندی شده اند، و به دلیل طراحی خاص ضد عبور هوا در جعبه برای طولانی مدت تازه و ترد باقی خواهند ماند.همچنین این بیسسکویت برای پذیرایی مناسب است.