بیسکویت قوطی فلزی طرح جوجه
بیسکویت قوطی فلزی طرح جوجه
بیسکویت قوطی فلزی طرح جوجه
بیسکویت قوطی فلزی طرح جوجه

بیسکویت قوطی فلزی jacobsens طرح جوجهjacobsens easter


بیسکویت قوطی فلزی جاکوبسن طرح جوجه

این بیسکویت ها که در جعبه فلزی قابل بازیافت بسته بندی شده اند،  و به دلیل طراحی خاص ضد عبور هوا در جعبه برای طولانی مدت تازه و ترد باقی خواهند ماند.همچنین این بیسسکویت برای پذیرایی مناسب است.