عسل SueBee

عسل SueBeeSuebee Premium Clover Honey 2.3Kg-1


عسل سوبی

این عسل فیلتر شده از شهد گل های شبدر تهیه شده است و ساخت کشور آمریکا می باشد.