شکلات شیری Ritter sport

شکلات شیری Ritter sportMilk chocolate Ritter sport


شکلات شیری ریتر اسپرت

 این شکلات با طعم شیر مناسب برای پذیرایی است.