چای ارل گری akbar

چای ارل گری akbarEarl Gray Akbar Tea


۸۴,۰۰۰ تومان

چای ارل گری اکبر

این محصول ترکیب چای سیاه با مرکبات می باشد.