سیروپ کرم ایرلندی Teisseire

سیروپ کرم ایرلندی TeisseireTeisseire Irish Cream syrup Special Barista


سیروپ تیزر کرم ایرلندی

این محصول دارای غلظت بالا ، مواد اولیه طبیعی و بدون مواد نگهدارنده است.